Vakantierooster en vrije dagen

Vakantierooster en vrije dagen 

Herfstvakantie   21 oktober t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie   23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie   24 februari t/m 28 februari 2020 
Goede vrijdag, Pasen    10 april t/m 13 april 2020 
Meivakantie   27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaartvakantie   21 mei en 22 mei 2020 
Pinksteren (2de Pinksterdag)   1 juni 2019 
Zomervakantie   20 juli t/m 28 augustus 2019 
   
Extra vrije middagen   20 december 2019 (kerstvakantie) 
   17 juli 2020 (zomervakantie)  
   
Vrije dagen:  
Jaarmarkt   18 september 2019 
   
Studiedagen 2019-2020               17 september (kinderen geen les)
   17 juni (kinderen geen les)  
   
   

Naast de reguliere vakanties zijn de studiedagen momenten waarop de kinderen geen les hebben. Op de studiedagen wordt er scholing ingepland ten behoeve van de professionalisering van de leerkrachten, maar vinden er ook administratieve werkzaamheden plaats ten aanzien van de leerlingenzorg of rapporten.  

Informatie nieuwe ouders