Aanbod meer begaafden

Op de Meridiaan krijgt het onderwijs aan meer begaafde kinderen steeds concreter vorm. Voor rekenen werken wij met de methode 'Alles Telt' en wij gebruiken de methode 'Taalactief' voor taal. In deze twee methoden zit pluswerk voor leerlingen die meer aan kunnen dan de reguliere stof. Van de reguliere leerstof maken de leerlingen minder, zodat zij voldoende tijd hebben voor het pluswerk.

Plusmap Het afgelopen jaar zijn wij met leerlingen uit groep 6 en 7 aan de slag gegaan met verschillende opdrachten en materialen op verschillende gebieden. De nadruk ligt hierbij op het proces en de strategieën die je nodig hebt om een probleem op te lossen.

De kinderen hebben een plusmap waar de opdrachten in staan. De leerlingen hebben één keer in de twee weken een contactmoment met Jolanda Meijerink (IB-er) die kort de opdrachten voor- en nabespreekt. Afhankelijk van de ervaringen wordt dit de komende jaren verder uitgebreid naar andere groepen.

Informatie nieuwe ouders