Welkom bij de Meridiaan!

Talentontwikkeling vormt de kern van ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun individuele talenten zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Onze leerlingen leren zelfstandig en onderzoekend werken vanuit een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven.
Om onze visie en ambities zichtbaar vorm te geven en te delen met de buitenwereld, brengen we dit alles onder één dak. Hiermee tonen we de relatie aan tussen onze visie in de directe (leer)omgeving met onze ambities en ontwikkelingen.

 

De basis
Het fundament van ons huis is goed onderwijs en stevige basisvaardigheden die aansluiten en inspelen op de individuele mogelijkheden van de leerling.

Pijlers
Op dit fundament rusten een aantal pijlers die in ons onderwijs centraal staan:

  • Pedagogisch klimaat: Wij creëren een veilige omgeving, waarin leerlingen en volwassenen op een open, respectvolle en positieve manier met elkaar communiceren.
  • Gepersonaliseerd onderwijs: Wij creëren een omgeving waarin het leerproces van de leerling meer centraal komt te staan en waar ruimte is om jezelf verder te ontwikkelen.
  • Cultuur onderwijs en creatieve vorming: Wij creëren een levendige, gezonde en duurzame omgeving, met ruimte voor culturele, creatieve, gezellige en sportieve activiteiten.
  • Wetenschap en techniek: Wij creëren een omgeving waarin ruimte is voor de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen om te onderzoeken, te ontdekken en te ervaren.

Om dit alles goed bij elkaar te houden en te verbinden loopt het Coöperatief en Onderzoekend leren als een rode draad door ons onderwijs, want samen weet je meer.
Deze elementen vallen onder één dak en dragen bij om te weten en te ontdekken wie je bent, wat je wil en wat je kunt.

Sociale vaardigheden
Wij stimuleren onze leerlingen om zich voluit te ontwikkelen op sociaal,, creatief en persoonlijk gebied, omringd door zorg en begeleiding die zij daartoe nodig hebben, maar ze worden ook aangezet tot zelfstandigheid en eigenaarschap.

Omgeving
Wij vinden een goede relatie tussen ouders/ verzorgers, kinderen en de school belangrijk om onze leerlingen optimaal te kennen en te begeleiden in hun leerproces.De basis voor een succesvolle toekomst
Als een leerling na groep 8 onze school verlaat heeft hij allereerst een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. De leerling is sociaal vaardig en is mede-eigenaar geworden van zijn of haar leerproces. Daarnaast heeft hij inzicht in zijn eigen talenten. Hij weet wat hij kan, wat hij wil en heeft de vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle toekomst.

Wilt u meer weten over onze school? U bent altijd van harte welkom voor een persoonlijk gesprek.
tel: 0172-425445
directie.meri@morgenwijzer.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het team,
Claire Pet
Directeur De Meridiaan

Informatie nieuwe ouders