De basis van ons onderwijs wordt gevormd door de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Vanuit deze basis leren onze leerlingen zelfstandig te werken waarbij zij worden gestimuleerd om creatief te denken en hun eigen talenten te ontdekken. 'Onderzoekend en coöperatief leren' speelt daarbij een belangrijke rol.
 
Onderzoekend & coöperatief leren
 
Samenwerken: kritisch, nieuwsgierig en creatief
 
De kinderen werken vanuit hun eigen interesse en komen vervolgens in contact met de talenten van de anderen. Ze leren dat samenwerken noodzakelijk is om genoeg gegevens te kunnen verzamelen en uiteindelijk tot een goed doordachte oplossing te komen. Deze onderwijsleerstrategie stimuleert kinderen om nieuwsgierig, kritisch en creatief te zijn. Belangrijke vaardigheden in de maatschappij van de 21e eeuw.


 
Zelfstandig doelen stellen
 
Kinderen leren bij ons doelen stellen, plannen, keuzes maken, zelfstandig informatie zoeken en verwerken, en terugblikken op wat ze nu eigenlijk geleerd hebben. Naast het reguliere lesaanbod mogen kinderen meedenken over hun eigen te ontwikkelen leerdoel. 

Coöperatief leren
Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.


 
 
 
 
 

Informatie nieuwe ouders