Onze Visie

Weten wie je bent, wat je wil en wat je kunt.  Samen talenten ontdekken.

In een duurzame en inspirerende omgeving vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen hun sociale vaardigheden en individuele talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Goed leren zorgen voor jezelf (mentale & fysieke gezondheid), elkaar en onze omgeving (dier, natuur, milieu). Samen bereiken we meer.

Wij leren onze leerlingen vanuit een zelfstandige en onderzoekende houding toe te werken naar stevige basisvaardigheden: taal, rekenen en lezen. Wij vinden het van belang dat leerlingen leren zelf eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

Wij leren onze leerlingen onderzoekend en procesgericht te werken onder andere op het gebied van wetenschap & techniek, de creatieve vaardigheden én eigen ontwikkeling. Wanneer je je richt op leren, heb je meer plezier in wat je doet en ga je meer op in wat je doet. Leren leren draagt bij aan een veilig pedagogisch klimaat en leidt tot meer vertrouwen in jezelf en in wat je kunt. Niet alleen de eindbestemming, maar zeker ook de weg ernaartoe is belangrijk.

Ouders op onze school zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs en wij zien de relatie met ouders in de driehoeksverhouding ouder-kind-leerkracht.

Met gebruik van gestructureerde samenwerking, ICT-vaardigheden en nieuwe media motiveren wij onze leerlingen om tot creatieve oplossingen voor vraagstukken te komen, vanuit het besef dat je vaak op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken.

Dit alles maakt dat de leerling voldoende toegerust is voor de toekomst.

Weten wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Samen op de Meridiaan. 

Informatie nieuwe ouders