Vakantierooster (voor de kinderen) 2017-2018
Herfstvakantie                                 16 okt - 20 okt
Kerstvakantie                                   25 dec - 5 jan
Voorjaarsvakantie                          26 feb - 2 maart
Goede vrijdag en Pasen                              30 maart en 2 april (vr en ma)
Meivakantie                                     27 april (vr) - 11 mei (inclusief hemelvaart 10 mei)
Pinksteren                                         21 mei (ma)
Zomervakantie                                16 juli - 24 augustus
 
Overig vrij gezamenlijk:
Jaarmarkt                                           20 sept. (woensdag)
Vrijdagmiddag kerst                      22 dec
Vrijdagmiddag zomer                   13 juli
Koningsdag is al in vakantie

Studiedagen 2017-2018 (kinderen geen les)                                                                       
Naast de reguliere vakanties zijn onderstaande studiemomenten ook dagen waarop de kinderen geen les hebben. Per schooljaar verschilt het hoeveel studiedagen er zijn. Binnen onze stichting wordt dat per schooljaar berekend aan de hand van de lengte van het schooljaar en die verschilt per schooljaar. Dit schooljaar waren dat er geen extra studiedagen. In het nieuwe schooljaar zullen dat er zeven zijn. 
In overleg met team en MR hebben we de dagen bepaald, waarbij we de dagen gelijkelijk verdeeld hebben over de week (begin/eind van de week) en aan hebben laten sluiten aan reguliere vakantiedagen die al gepland waren. Dat is ook nodig omdat er maar
7 niet-vijfdaagse schoolweken in een schooljaar gepland mogen worden. 

Hieronder de dagen:
- 18 en 19 september (ma en di voor de jaarmarkt)                                                    
- 3 april (di na Paasweekend)                                                                                                  
- 26 april (do voor de meivakantie)                                                                                          
- 22 mei (di na Pinksteren)                                                                                                         
-12 en 13 juli (do en vrij voor de zomervakantie)
 

Informatie nieuwe ouders